Yazdır
Haberin Yayınlanma Tarihi : 12:38 2020-06-08
Covid-19 Sosyo-Ekonomik Etki Anketi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonu ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından Covid 19 sürecinin sosyo-ekonomik etkilerinin tespitine yönelik bir çalışma yürütülmektedir. Sürecin etkilerinin ve alınması gereken tedbirlerin ortaya konabilmesi açısından hem bölge aktörleri ile telekonferans yöntemi ile görüşmeler yapılacak hem de işletmelerimize yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilecektir. 
Çalışma kapsamında elde edilen veriler hem Ajansımızın hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sürecin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yürüteceği faaliyetlere dayanak teşkil edecektir. Sürecin etkilerinin en doğru şekilde tespit edilmesi ve bu doğrultuda hem devletimizin diğer kademeleri hem de Ajansımız tarafından gerekli çözümlerin isabetli bir şekilde ortaya konabilmesi açısından Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizde faaliyet gösteren işletmelerimizin anketimize katılımı önem arz etmektedir.
Ajans, önümüzdeki süreçte işletmelere yalnızca mali destek programları ile değil, aynı zamanda teknik destek, finansman desteği, faizsiz kredi desteği, yönetim danışmanlığı desteği gibi farklı mekanizmalarla da destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin bölgemizdeki tüm işletmelerimizi çalışma kapsamında hazırlanan anketimize katılmaya davet ediyoruz.
İlginiz ve değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Anketimize katılmak için tıklayınız.