Yazdır
Haberin Yayınlanma Tarihi : 18:07 2017-12-01
KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI MÜLAKAT LİSTESİ

T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi Personeli alımı amacıyla yapılan Personel Giriş Sınavı İlanı çerçevesinde 26 Ekim 2017 tarihinde başlayan başvuru süreci 24 Kasım 2017 Cuma günü saat 17.00 itibariyle sona ermiştir.

Ajans Genel Sekreterliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu marifetiyle, 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin “Başvuruların Değerlendirilmesi” başlıklı 12’inci maddesi gereği başvuru dosyaları üzerinde Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ile Personel Giriş Sınavı İlanında belirtilen kriterler dikkate alınarak yapılan ilk değerlendirme sonuçları aşağıdaki ilan metninde sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Sözlü Sınava Çağırılanların Listesi