Teknik Destek Programı
Teknik Destek Programı

2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde beşeri sermaye eksikliğinin giderilmesine ve bölgedeki aktörlerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağladığı 2017 Yılı Teknik Destek Programı açıklanmıştır.

Teknik destek programı, bölgedeki yerel yönetimlerin, kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite ve niteliklerinin geliştirilmesi amacına hizmet eden faaliyetleri destekleyen bir destek mekanizmasıdır. Programa yıl boyunca iki aylık dönemler halinde başvurular kabul edilecektir.

2017 Yılı Teknik Destek Programının Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

 

2017 Yılı Teknik Destek Programının Öncelikleri:

2017 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Yapılabilecek Faaliyet Türleri:

2017 Yılı Teknik Destek Programının Bütçesi ve Süresi:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı bütçesinden teknik destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar 250.000 TL’dir.

Teknik destek faaliyetleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde ajans uzmanları tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz.

Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecek olup aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilememektedir.

2017 Yılı Teknik Destek Programına Kimler Başvurabilir?

2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Süreci:

Teknik Destek Başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; 2017 yılı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleridir. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.kudaka.org.tr ve http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi  (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır.

Başvuruların alınması için son tarih dönemlere göre aşağıdaki gibidir:

Dönem Tarih Saat
1. Dönem (Ocak-Şubat) Başvuru Alınmayacaktır.
2. Dönem (Mart-Nisan) 28/04/2017 18:00
3. Dönem (Mayıs-Haziran) 30/06/2017 18:00
4. Dönem (Temmuz-Ağustos) 31/08/2017 18:00
5. Dönem (Eylül-Ekim) 31/10/2017 18:00

Belirtilen son başvuru tarihlerinde saat 17.00’dan önce KAYS sistemi üzerinden elektronik başvuruların yapılması gerekmektedir. Proje dosyalarının Ajansa teslim edilmesi gereken saat 18.00’dır.

Dokümanlar:

2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Paketi

Program Yönetimi Birimi