Proje Teklif Çağrısı
Proje Teklif Çağrısı

Belirli dönemlerde ilan edilen bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje teklif çağrısının ayrıntıları ilan metninde ve başvuru rehberinde yer alır ve çağrı kapsamında sunulacak proje başvurularının başvuru rehberinde belirtilen şartları sağlaması gerekir.

 

Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu sınırlar belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları ve maliyetler, program bütçesi, mevzuatta bu konuda belirlenmiş sınırlar gibi unsurlar göz önünde tutulur.

 

Ajans tarafından desteklenen projelerin maliyetlerinin bir kısmı yararlanıcı kurumlar tarafından karşılanır ve bu miktar eş finansman olarak adlandırılır. Teklif çağrısının ilan edilmesiyle başvuru sahiplerine proje hazırlayabilmeleri için 45-90 gün arası bir süre verilir. Sunulan projeler Ajans tarafından ön incelemeye ve idari kontrole tabi tutulur. Teknik ve mali değerlendirmeler ise Bağımsız Değerlendiriciler aracılığı ile yapılır.

Program Yönetimi Birimi